Adm.leder 2019-09-09 12:45:56

Presentasjon av Ekko Aureosen Idrettslag

Vedlagt er en presentasjon av idrettslaget vårt, slik at både ny og "gamle" medlemmer kan bli bedre kjent med oss og måten vi ønsker å drive aktivitet på.

Nyheter

Støtt oss gjennom Prosjekt tilhørighet.

Se video på fb siden vår for en liten gjennomgang av hva Prosjekt Tilhørighet innebærer.

 

 

22.01.2018
- Adm.leder

Gode nyheter for være aktive medlemmer på Ekko kunstgress, i neste uke starter brøyting 

03.01.2018
- Adm.leder

Ønsker alle turner en fin juleferie, aktivitet starter igjen i uke 2

14.12.2017
- adm.leder