Innbydelse til gratis idrettslunsj og Myldrestevne på Øyra

Vi har gleden av å invitere til gratis idrettslunsj og myldrestevne i friidrett på Øyra torsdag 26. mai. Se mer i vedlagte innbydelse.

2022-05-22
Webansvarlig