Oppstart av turn - høsten 2018

Det blir oppstart av turn onsdag 29.august , da er det endelig klart for at vi kan begynne å bruke nye Julsundet gymsal!

Velkommen til nye og "gamle" turnere

2018-08-20
Adm.leder

Treningstider:

Mandag kl 17-18    GYMLEK   3-4 år   og 4-5 år (med deling av gymsal)

            kl 18-19    IDRETTENS GRUNNSTIGE   1,2 og 3 trinn Jenter   (med deling av gymsal)

            kl 19-20.30 TROPP turn 7 trinn og eldre + frivillig trening 5 trinn og eldre   (hel gymsal)

Onsdag kl 17-18    1-4 trinn Gutter    (halv gymsal)

            kl 18-19    TROPP turn 4- og 5 trinn (halv gymsal)

            kl 19-20.30 TROPP turn 6 og 7 trinn Jenter + Gutter 5 trinn og eldre + frivilig for 7 trinn og eldre turnere  (hel/delt gymsal)

Torsdag kl 18.30-20-00  Frivillig trening for turnere fra 4 trinn og oppover