Elektronisk registrering av medlemmer i MIN IDRETT

Idrettslaget er pliktig til å ha et elektronisk medlemregister for alle sine medlemmer og vi bruker MIN IDRETT til denne registeringen.

Min idrett er knyttet opp mot folkeregisteret og er godkjent av NIF.

Gå inn å gi samtykke/verifiser bruker.

 

 

 

2018-09-27
Adm.leder

Adm.leder legger inn ny medlemmer i Min idrett utifra informasjon som er hentet inn gjennom deltakerlister som er utfylt ved oppstart av aktivitet. Derretter må dere selv gå inn å verifisere bruker (godkjenne at informasjon er rett)!

 

Følg link for enkel veiledning om hvordan å opprette en ny bruker( barnet deres er allerede bruker, og da går dere på glemt brukernavn/passord: 

https://www.youtube.com/watch?v=rtuud5Gk2Y4 

 

Personopplysninger

Du kan selv verifisere og endre dine egne og din families personopplysninger i Min idrett. I tillegg til at du kan får en oversikt over dine ulike funksjoner og verv innenfor norsk idrett.

Opplysninger som vises i Min idrett kan oppdateres av deg selv eller organisasjoner du er tilknyttet til. Dersom data er feil kan du også ta kontakt med den organisasjonen som har gjort feilregistreringen for å få opplysningen korrigert. Du kan også ta kontakt med idrettens IT-support for å få hjelp til å rette opp feil data, eller for å få innsyn i informasjon som er lagret om deg. Persondata kontrolleres mot og oppdateres fra Det Sentrale Folkeregisteret