Ny dato for Årsmøte 2019

Idrettslaget gjennomfører Årsmøte for 2019 som er digitalt nettmøte gjennom Teams, onsdag 29.april kl 19.00.

2020-04-14
Adm.leder

NIF har åpnet opp for å gjennomføre Årsmøte 2019 digitalt da det ser ut til å være strenge restiksjoner på organsiering av møter med over 5 personer i lang tid fremover.

Teams har gode løsninger på dette og vi kommer til å legge ut link for møte og Årsberetning for 2019 til gjennomlesning før møtet.

Om det er spørsmål så er de bare å ta kontakt på mail :     post@ekkoaureosen.no    

Vi kan være behjelpelig med å sende ut Årsberetning og link pr mail til de som ønsker det.