Adm.leder 2018-01-03 14:23:58

Klubbhåndbok

Ekko/Aureosen Il sin klubbhåndbok skal være et oppslagsverk og inneholder viktig informasjon til spillere, trenere , lagledere og foreldre. Håndboken skal være et supplement til sportsplanen vår som har beskrivelser mer detaljert ,den sportslige plattformen til Ekko/aureosen IL. 

Klikk på linken under for å få opp full versjon av klubbhåndbok: