adm.leder 2017-12-18 14:06:57

Oppgavebeskrivelser Kvalitetsklubb

 Oppgavebeskrivelser for ansvarsområder i Kvalitetsklubb, fordelt på styremedlemmer og medlemmer i fotballgruppe.

Adm.leder 2017-12-15 11:12:45

EAIL VERDISETT OG VISJON

 

VERDISETT

 Fair play - Respekt - Glede

 

VISJON

AKTIVITET FOR ALLE!  Basert på idrettens grunnverdier

 

Link under inneholder vedtekter: