Adm.leder 2018-02-16 11:45:10

Medlemskontingent og Treningsavgifter 2021

Medlemskontingent for 2021 er på kr.300,- for aktive medlemmer og kr.200,- støttemedlemmer.

Treningsavgfiter Fotball:

Knøtter             6-8 år               kr.500,-  pr år

Mini gutt/jenter 9-10 år             kr.600,-  

Lille gutt/jente  11-12 år           kr.800,-

Små gutt/jente 13-14 år           kr.900,-

Gutt/jente        15-16 år           kr.1000,-

junior                                      kr.1300,-

menn 7er                                kr.1000,- med halv avgift for de som kun ønsker treningstilbud og ikke deltar på kamp

A-lag                                      kr.2000,- (inkl. treningsklærpakke)

 

Treningsavgifter Turn :

Gymlek                                  kr. 400,- pr.halvår

Idrettens grunnstige               kr.500,-

Salto/Troppsgymnastikk          kr.600,-

 

Treningsavgift Boot camp:

kr.50,- pr.gang     max kr.600,- pr.halvår