Adm.leder 2018-04-06 14:03:39

SPORTSPLAN

Hensikten med sportsplanen er å hjelpe trenere og lagledere til å skape best mulig fotballaktivitet for klubbens lag. Planen skal gi en god pekepinn og være en god hjelper i treningshverdagen. Den gir referanser til hva som er god treningskultur, fotballaktivitet og hvilke holdninger som skal prege alle medlemmer i Ekko/Aureosen IL.   
Planen er basert på retningslinjer gitt av NFF. (www.fotball.no) 
Sportsplanen tar for seg punkter som er felles for alle alderstrinn, og de som er aldersspesifikke.