Organisasjonsplan

Styret er satt sammen av 9 grupper med hver sin plass i styret i tillegg til den administrative lederen som stiller som sekretær i styret.

Styret består av :

  • Styreleder med ansvar for: å fastsette agenda for styremøter og lede møtene. Har det overordnede ansvaret for utarbeidelse og videreutvikling av strategier og planer i klubben. Klubbens pressekontakt.
  • Økonomigruppe med ansvar for stabile inntekter, budsjettansvar, store sponsoravtaler, organisere dugnader (koordinere), sponsorkontakt, annonsekontakt og materiellansvarlig.
  • Fotballgruppe (nestleder i fotballgruppa er vara i hovedstyret), med ansvar for oppstartsansvarlig, dommerkoordinator, fairplayansvarlig, spillerutvikler, FIKS-medarbeider, overgangsmedarbeider og sportsplan.
  • Breddegruppe (nestleder i breddegruppa er vara i hovedstyret) med ansvar for oppstartsansvarlig, sportslig leder, sportsplan, idrettsskoleansvarlig.
  • Turngruppe  (nestleder i turngruppa sitter som vara i hvoedstyret) med ansvar for aktivitet turn,oppstartsansvarlig,sportsplan, trenere, foreldrekontakter 
  • Anlegg Øyra Baneansvarlig, utleieansvarlig og dugnadsansvalig for Øyra.
  • Anlegg Ekko Baneansvarlig Ekko KGB, baneansvarlig Ekko gress, utleieansvarlig Ekko, dugnadsansvarlig.
  • Rekrutteringsansvarlig med ansvar for trenere på tvers av idrett, sportsplan, trenerforum, trenerkurs, utdanningskontakt, kartlegge og rekruttere nye frivillige, valgkomite og trenerkoordinator.
  • Arrangementskomite med ansvar for alle arrangement i klubben, fester, kiosk, basar, skape møteplasser og forum-sosiale aktiviteter, fotballavslutninger/turavslutninger etc.
  • Administrativ leder ansvar for bl.a. kvalitetsklubb, overganger FIKS, hovedansvarlig for kontakt med NFF, NIF, kretskontor etc., FIKS ansvalig, sponsorer, daglig drift og korrespondanse, bistå lagets styremedlemmer og grupper ved behov, kontaktperson mot Økonomisenteret, attesterer bilag, fergekort etc., søknader alle typer inn/ut, sekretær i styret, sekretær fotballgruppa, protokollfører for laget, spillerregistrering/medlemsregistrering, klubbavis, hjemmeside/facebook, politiattester, Romsdalscupkontakt.