Adm.leder 2017-12-18 15:40:19

Fotballgruppe 2021

Funksjon Navn Adresse Mobil E-post
Leder Bent-Rune Stangeland Trafovegen 14 9387175 benti85@hotmail.com
Medlem Kristian Stranden      
Medlem  Paul Kristian Myklebust  Ingeborgs vei 19 94031977 pkmyklebust@hotmail.com
Medlem Linda Kristin Eidem Bjørkefaret 13 97149512 lke85@hotmail.com
Medlem  Linda Elise Holøien Mevoldvegen 18 41605039 lindaholoien@gmail.com
Medlem Marie Larsen      
         

Adm.leder er sekretær for fotballgruppe.

Adm.leder 2018-09-20 13:25:31

Kontaktinfo for kretsdommere

For oversending av dommerregninger :  post@ekkoaureosen.no 

SMS ved personopplysning: 41404877 

Adm.leder 2018-09-20 13:25:31

Kontaktinfo for kretsdommere

For oversending av dommerregninger :  post@ekkoaureosen.no 

SMS ved personopplysning: 41404877