Adm.leder 2018-01-31 14:08:08

Velkommen til Ekko/Aureosen IL Fotball

VERDISETT

-fair play

-respekt

-glede

 

VISJON 

-aktivitet for alle

-basert på idrettens grunnverdier

 

Vi er godkjent NFF kvalitetsklubb nivå 1 , i Nordmøre og Romsdal fotballkrets.

Følg linken for å komme til kretsen sine sider : https://www.fotball.no/kretser/nordmore-og-romsdal/ 

 

Fotballgruppen består av :

Medlem Bent-Rune Stangeland Trenerveileder

Medlem Monica Solheim 

Medlem Paul Kristian Myklebust 

Medlem Lena Schjølberg

Medlem Ronny Hol

Medlem Runar Mork Knøtteansvarlig

Medlem Linda Elise Holøien Dommerkooridinator

Adm.leder er sekretær for fotballgruppen - Fiks-ansvarlig, politiattestansvarlig og kvalitetsklubbansvarlig. Adm.leder har ansvarlig for daglig organisering og tilrettelegging for aktivitet. 

 

Vi har

- anlegg Ekko som består av : 11er kunstgressbane og en 7er gressbane. Klubbhus med garderober og utleielokaler.

- anlegg Øyra som består av : 11er gressbane og øyra treningsfelt som brukes under bla Romsdalscupen og Tine fotballskole. Klubbhus med garderober og utleielokaler.

Mer info og priser for utleie under anlegg!

 

Vi har lag for både gutter og jenter fra 5 år og oppover til senior.

Mer info på laginndeling ligger under Lag.

 

Les gjerne vår KLUBBHÅNDBOK og SPORTSPLAN for mer utfyllende info: