Adm.leder 2017-12-18 14:45:06

Breddeprofil Ekko/Aureosen fotball

-          Ekko/Aureosen IL er en BREDDEKLUBB. Dette innebærer at det satses på alle spillerne, og vi skal gi et tilbud til både de svakeste, de i midten og de sterkeste. Alle spillerne på laget skal ha spilletid i kamper. Det skal vektlegges at spillerne er flinke å møte opp på treninger i sesongen. Spillerne skal føle at de blir mest mulig rettferdig behandlet ut i fra et breddeperspektiv. Frem til 14 års alder skal det ikke være spissing av lag. Det kan være et laguttak i forkant av kampene, men dette skal likevel gjenspeile at alle spillere på det aktuelle laget får spilletid under kampen.
-          Knøtter skal ha “stoppeklokke” for spilletid, altså skal alle spillerne ha tilnærmet lik spilletid under turneringer og kamper. Knøttene er foreldrestyrt, altså er det opp til hver enkelt foreldre å bistå sitt barn under kamp og trening i tillegg til treneren.
-          For barnefotball gjelder også medvirkning, men her er gruppene mer trenerstyrt. Det skal være lik spilletid på turnering og kamper, og ikke forekomme spissing av lag. Fokus skal være trivsel og fair play.
-          En vil oppleve at motstandere kan ha spisset sine lag forut for kamp/turnering. Fokus for vår klubb er likevel det samme, og avviker ikke fra kamp til kamp.
-          Dersom en velger å foreta et laguttak, skal alle spillerne være involvert i kampen og få spilletid, og fokus skal være bredde. Spillerne skal også i størst mulig grad være enige og stille seg bak et slikt uttak.
-          Fra 14 års alder, vil Ekko/Aureosen IL tillate mer spissing av lagene. Fokus skal likevel være at alle på laget har tilhørighet og får spilletid på kampene, og at ingen opplever å “slite benken” selv om de er flinke å møte på hver trening gjennom sesongen. Ekko/Aureosen Il oppfordrer trenere og spillere til å favne om alle på laget sitt.