Adm.leder 2018-09-20 13:56:33

Klubbdommer

Dommerkontakt for sesongen 2021 : Linda E Holøien tlf 416 05 039   ta kontakt om spørsmål!

Vi holdt klubbdommerkurs for alle ungdomspillere i klubben 1.mai 2018, dette blir da ett ledd i Fair play utdanningen for våre spillere . De får da et dommerperseptiv som de kan bruke i sin utvikling som spiller. Det er da valgfritt å melde seg opp som klubbdommer, men vi håper at de skal få lyst til å prøve seg som dommer iløpet av sesongen. Ønsket blir å holde et kurs annen hvert år for å opprettholde mengden av klubbdommere som føler at de har kompetanse nok til å få gleden av å dømme kamper.

Det er opprettet en facebook-gruppe som samlingspunkt for klubbdommere,gruppen heter: Ekko/Aureosen I.L Klubbdommer.

 

Uten dommer blir det ingen kamp!

Bildet er fra klubbdommerkurs i slutten av mai 2021