Adm.leder 2018-04-09 13:52:17

Dommerkvittering

Her finner du dommerkvittering for utskrift, fylles ut og leverer i postkasse ved klubbkontor:

Adm.leder 2018-09-27 10:10:36

Samtykkeskjema for overgang

 

ved spilleroverganger må samtykkeskjema fylles ut og underskrives av spiller, er spiller under 18 år må foresatt også underskrive:

https://www.fotball.no/globalassets/overgang/samtykkeskjema-elektronisk-overgang.pdf