Adm.leder 2018-02-14 14:04:55

Kontaktinfo

  

Leder   Breddegruppe     Kristin Ulven        tlf 957 53 885       kristin.ulven@gmail.com 

Ansvarlig Idrettskole      Liv Marit Vassli     tlf 906 16 330      lmv_80@hotmail.com

 

Trener                          Emilie Kvernberg  tlf 984 25 619