Adm.leder 2018-02-14 14:04:55

Kontaktinfo

  

 

Adm.leder 2018-02-14 14:14:37

Idrettsskolen

Hovedmål for idrettsskole

Målet  for Idrettsskolen er å skape et godt og variert aktivitetstilbud for barn, hvor de får muligheten til å utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt.

Gjennom året og årene skal de få bli kjent med ulike typer aktiviteter og idretter, hvor trygghet og mestringsopplevelser sammen med andre er i fokus.

 

Idrettskolen er et gratis tilbud for alle som er medlemmer i idrettslaget , de betaler da kun den årlige medlemskontingenten for å kunne delta.

 

Oppstart første uke etter høstferien og holder på til avslutning uke 9.

Avslutning til jul er Nissemarsj med sosialt opplegg.