Faktura for medlemskontingent pr mail for alle aktive medlemmer og støttemedlemmer

Hei. I disse dager sender vi ut medlemskontingente pr mail til alle medlemmer. 

Vi ber om at alle bruker KID ved betaling for at innbetaling skal bli riktig registrert.

Så  slipper idrettslaget å bruker tid,energi og penger på å spore opp innbetalinger!

2020-02-05
Adm.leder

Medlemskapet er personlig og koster kr 300,- for aktive medlemmer ( det gjelder også trenere, lagledere og andre med verv) 

Støttemedlemmer koster kr 200,- og gir fordeler som bl.a rabatterte prisere på ordinært medlemskap hos Fitnespoint Jendem og ved leie av klubbhus til selskap.