ÅRSMØTE 2019 er utsatt til slutten av mai, ny tid for Årsmøte blir lagt ut senere

Velkommen til Årsmøte på Ekko klubbhus , onsdag 25.mars kl 18.00

2020-02-26
Adm.leder