Adm.leder 2018-01-02 10:10:21

Tur-orientering

 Besøk facebooksiden : https://www.facebook.com/search/top/?q=ekko%20aureosen%20turorientering

 

Lavterskel tur-orientering i Julsundmarka for hele familien.

Pakke tilsalgs ved lokal butikk, aktivitet fra 1.mai til 22.september.

 

Breddegruppen ønsker dere en god tur i vårt flotte nærmiljø