Adm.leder 2018-01-03 12:45:45

Treningsfasiliteter

Alle parti trener i gymsalen på Julsundet skole.

Pga Covid-19 pandemien har vi begrensinger på antall utøvere pr parti, men vi håper at det åpner mere opp til høsten. For påmelding , ta kontakt på turn@ekkoaureosen.no

Både idretttslaget og skolen har tilgang til alt utstyr i utstyrsrom.

Vi ønsker stadig å utvide vårt utvalg av spesialutstyr men sånn som det er nå har vi mimimalt til muligheter pga plassmangel til lagring.

Alle arrangement vi har iløpet av året arrangeres i gymsalen om ikke de kan arrangeres ute pga bra vær, det er ønske å arrangere sommeravslutning på Ekko kgb hvert år. Dette har vi gjort flere ganger med stort hell.