Adm.leder 2018-01-03 12:28:06

Kontaktinfo

Funksjon Navn Adresse Mobil E-post
Leder Turn/Trener Kristin Ulven Breiløkvegen 9A 95 75 38 85 kristin.ulven@gmail.com
Trener  Amund Øien Sønslien  Depelhaugvn 11  90 21 16 87  amund.sonslien@em1.no
Trener Lina Emelie Gjendem Julsundet129 90245203  
Trener Terese Solheim Trafovegen 8 99 69 69 65 eseretsol_@hotmail.com

Medlem  turngruppe

Lene Storvik Breiløkvegen 37 45690515 lene_storvik86@hotmail.com

Medlem  turngruppe

Stine F Halvorsen Vollskaret 8 92433145 stine@bjg.no

Medlem  turngruppe

Stephanie Blank Småskara 1