Adm.leder 2018-01-03 12:28:06

Kontaktinfo

Funksjon Navn Adresse Mobil E-post
Leder Turn Kristin Ulven Breiløkvegen 9A 95 75 38 85 kristin.ulven@gmail.com
Trener  Amund Øien Sønslien  Depelhaugvn 11  90 21 16 87  amund.sonslien@em1.no
Trener Trude Eines Braathen Porsmyra 4 46 94 34 98 trudebraathen@gmail.com
Trener Terese Solheim Trafovegen 8 99 69 69 65 eseretsol_@hotmail.com

Medlem  turngruppe

Irene Bonsaksen Hagås Julsundet 319 48 03 59 04 irene_bonsaksen@hotmail.com

Medlem  turngruppe

Karianne Havnes Ingeborgs veg 5 92 43 95 44 kariannehavnes@hotmail.com

Medlem  turngruppe

Irene Vågøy Trafovegen 11 98 80 81 32 irene.vagoy@gmail.com