Adm.leder 2018-01-02 11:29:17

Referat fra foreldremøte oppstart høsten 2017

Her er referat fra foreldremøte før oppstart høsten 2017.

Mye viktig innhold, så det er verdt å lese.

Adm.leder 2019-09-09 12:06:04

Referat foreldremøte høst 2019

Vedlagt er referat fra foreldremøte oppstart høst 2019