Adm.leder 2018-01-03 13:55:03

Troppsgymnastikk/salto

Troppsgymnastikk er basert på tre apparater : trampett, tumbling og frittstående.

Basert på disse apparatene blir treningsøktene lagt opp til joobe med å styrke og utvikle på det nivået hvert enkelt utøver er. 

Viktig med gode relasjoner og samspill mellom både utøvere seg imellom og til trenere. Trenere jobber tett på utøvere i både sikring og innøving, så det er viktig at alle er trygge på trenere. Fortsatt mye lek og moro, men det er også mye større krav til konsenstrasjon og motivasjon.For å kunne utvikle vanskelighetsgraden på øvelser så er det viktig med en sterk base , det jobbes endel med generell styrke tilpasset barn og unge,som i tillegg er skadeforebyggende.

Alle utøvere som går på troppsgymnastikk/salto har mulighet til å delta på flere treninger iløpet av uken. Ekstratrening på fredager er for alle fra 5 trinn og oppover som ønsker å turne enda mer iløpet av uken. Øktene på fredag er veldig variert, de kan innholde både lek, teknikktrening og styrketrening. Ofte kan disse tilretttelegges utfra hva utøverne selv ønsker å trene på.

Målet er å kunne delta enda mer på nasjonale troppgymnastikk konkurranse i tiden som kommer, det er da frivillig hvem som ønsker å delta utifra kriterier på alder.

SALTO er et totalt trenings- og konkurransekonsept for ungdom som skal dekke opp om det SALTO står for; Sosialt - Allsidig - Lek - Turn - Oppvisning

Salto konspetet inneholder over 200 ulike aktiviteter/øvelser. Dette er ferdigheter som er avgjørende for å mestre gymnastikk- og turnferdigheter på en riktig måte. Disse ferdighetene og grunnelementene er:

- Fiksering - Balanse - Rotasjon - Fraskyv/stem - Landinger
- Parøvelser/Pyramider - Rytmisk arbeid med småapparater

- Metodisk beskrivelse i matte, hopp og trampe

Alle utøvere over 8 år har muligheten til å delta på SALTO konkurranse, disse arrangeres ca en gang i halvåret hos Molde turn.En individuell konkurranse der utøveren deltar utfra sitt nivå. Fra 8 t.o.m. 10 år er det kun oppvisning, eldre utøvere får karakter på gjennomførelse. Karakterene sendes til idrettslaget i etterkant av konkurranse og fremvises til utøverne kun på initsiativ fra utøveren selv. Det vil da arrangeres egne treninger før en sånn konkurranse , for de som er påmeldt . Påmelding er bindene!