Adm.leder 2018-02-15 11:20:05

Velkommen på trening!

Velkommen til voksentrening i Ekko/Aureosen IL

 

Vi har tilbud om Boot Camp for unge og voksne medlemmer i idrettslaget.

Treningen blir arrangert i gymsalen på Julsundet skole to kvelder  i uka.

 

Om det er noen som ønsker å starte opp med annen aktivtet er det bare å ta kontakt med adm.leder.

Vi har utstyr klart for oppstart Step men mangler en instruktør.

Adm.leder 2019-09-09 12:45:56

Presentasjon av Ekko Aureosen Idrettslag

Vedlagt er en presentasjon av idrettslaget vårt, slik at både ny og "gamle" medlemmer kan bli bedre kjent med oss og måten vi ønsker å drive aktivitet på.